OBVESTILO: ZARADI UVEDENEGA REDNEGA POSTOPKA LIKVIDACIJE NE PONUJAMO VEČ NOVIH LEASING POSLOV
Hitri kontakt:

KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji
Ulica Vita Kraigherja 5/VI
2000 Maribor

T: +386 2 292 75 50 (tajništvo, komerciala)
T: +386 2 292 75 51 (računovodstvo)
E: leasing@kbm-leasing.si
Nova KBM © 2006, KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM
O Avtorjih

KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM
Ul. Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor

T: 02 / 229 24 88
F: 02 / 229 24 89

E: leasing@nkbm.si

Matična številka: 5300347
Davčna številka: 72699965
Osnovni kapital družbe: 5.021.415,00 EUR

TRR: 04515-0000308968

KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM

Družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru pod št. reg. vložka: 1/01132/00.


Statistični podatki o prometu/sklenjenih leasing pogodbah po letih (v mio EUR)


Tržni delež (v %)

* Mesec poročanja za leto 2006: september 2006.Podrobni poslovni podatki o družbi KBM Leasing so vam na voljo v letnih poročilih.