OBVESTILO: ZARADI UVEDENEGA REDNEGA POSTOPKA LIKVIDACIJE NE PONUJAMO VEČ NOVIH LEASING POSLOV
Hitri kontakt:

KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM
Ulica Vita Kraigherja 5/VI
2000 Maribor

T: +386 2 292 75 50 (tajništvo, komerciala)
T: +386 2 292 75 51 (računovodstvo)
E: leasing@kbm-leasing.si
Nova KBM © 2006, KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM
O Avtorjih

(5. februar 2016)
VABILO K PODAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP BLAGOVNIH ZNAMK

Predmet prodaje je 44 znamk (»Znamke«), katerih imetnik je KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji (»KBML«). Znamke so opredeljene v Prilogi 1. Vse Znamke so v imetništvu KBML in so vpisane v registru znamk, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Znamko Avtomagazin, reg. št. 9471057, je sodišče zaradi neuporabe nepravnomočno delno razveljavilo za vse izdelke in storitve, ki jih ta znamka pokriva v razredih 16, 35 in 41 Nicejske klasifikacije. Zainteresirane osebe lahko podrobnejše podatke o Znamkah pridobijo v registru znamk, ki je javen in dostopen tudi na spletni strani Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino http://www2.uil-sipo.si.


VABILO K PODAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP BLAGOVNIH ZNAMK